A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Egy földrengés sújtotta szíriai városba telepített mobil rendelő
Egy földrengés sújtotta szíriai városba telepített mobil rendelő
Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a több mint 900 éves Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi segélyszervezete, 1989. február 4-én alakult meg, alapító elnöke Kozma Imre OH.

Alig néhány hónappal a megalakulása után a Szeretetszolgálat történelmet formáló tényezővé vált a keletnémet menekültek befogadásával. A kilencvenes években súlyos társadalmi feszültségekre koncentrált, így alakult ki a hajléktalan embereket gondozó hálózata, jöttek létre az idős embereket ápoló intézményei, indultak testi és szellemi fogyatékossággal élőket segítő programjai.

Napjainkban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ország egyik legnagyobb karitatív szervezete, amely naponta átlagosan 15 ezer emberről gondoskodik. Munkatársai és önkéntesei keresztény szellemiségen alapuló szolgálatot végeznek. A Máltai Szeretetszolgálat készíttetett először szemüveget hajléktalan embereknek és nyitotta meg az első kerekesszék-javító műhelyt, honosította meg a jelzőrendszeres házigondozást. A máltai szemléletmód szerint az igazi segítség nem csupán a pillanatnyi szükséget enyhíti, hanem annál többet ad, hosszú távú elkötelezettséget jelent rászoruló emberek mellett.

A Máltai Szeretetszolgálat szakmai irányítója Magyarország 300 leghátrányosabb települése felzárkóztatásának. A program a fogantatástól a foglalkoztatásig tart; állandó, tevékeny, együtt érző jelenléttel kíséri végig az itt élőket, hogy az évtizedek óta megoldhatatlannak tűnő nehézségek helyébe megoldások lépjenek, a rászorultságot pedig felváltsa a fenntartható öngondoskodás. Az itt élő emberek alapélménye a lehetőségek hiánya és az eszköztelenség miatt érzett általános kilátástalanság. A kivezető utat a felzárkózást segítő, diagnózis alapú program jelentheti, ez a célja a Felzárkózó Települések Programnak.

A Szeretetszolgálat regionális központjai az egész ország területén megtalálhatók. A hajléktalan ellátásban utcai gondozószolgálatot és hajléktalan szállót, illetve éjjeli menedékhelyet és orvosi rendelőt; a fogyatékosok és az idősek ellátásában otthonokat és támogató szolgálatot működtetnek. 8 óvoda, 6 általános iskola és 4 középfokú oktatási intézmény is máltai fenntartásban működik. Az első „szociális” játszóteret a „Játszva megelőzni” komplex program első elemeként hozták létre. A programot azzal a céllal indították útjára, hogy a panelrengetegben lakó családokat kimozdítsák a négy fal közül, s közösségi teret kínáljanak fel nekik a játszótereken, játszóházakban a közös játékra, ismerkedésre, beszélgetésre. A befogadás házában az átmenetileg vagy tartósan fedél nélkül maradt családokat támogatják annak érdekében, hogy továbbra is családi kötelékben maradva együtt élhessenek, lehetőséget kapjanak további élethelyzetük kialakításához. A Gondviselés Házaiban idősek nappali ellátásával és súlyosan fogyatékos személyek ellátásával foglalkoznak. A Jelenlét program alapja a városi nyomortelepeken, elszegényedett kistelepüléseken végzett állandó és intenzív szociális munka. A további programelemek erre alapozva, a helyiek segítségével felállított diagnózis mentén valósulnak meg. Mára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országszerte tucatnyi szegény- és cigánytelepen van jelen.

A Szuverén Máltai Lovagrend a nyugati keresztény világ egyik legrégibb intézménye; küldetése „a hit védelme és a rászorulók megsegítése”. Mint szuverenitást élvező nemzetközi jogi alany jelenleg 112 állammal és az Európai Unióval tart fenn diplomáciai kapcsolatot, és állandó megfigyelő státusza van az ENSZ-nél. A Máltai Rend magyarországi karitatív tevékenységét nagyrészben a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül valósítja meg. Ezenkívül rendezi a magyar beteg- és kísérőcsoport utazását az évi rendi zarándoklatra Lourdes-ba és az évi fogyatékosok nemzetközi nyári táborába, úgymint az évi mozgássérült-bált Budapesten; fenntart egy orvosi segédeszköz kölcsönzőt; több tagja aktív az ukrajnai máltai létesítményekben; adománygyűjtést végez.