A magyarországi szerzetesrendek szociális tevékenysége

A legtöbb szerzetesrend, de különösen azok, akik óvodákat és különféle iskolákat tartanak fenn, felelősséget vállalnak a fogyatékkal élőkért, különös tekintettel a gyermekekre és a fiatalokra. Intézményeik integrálják azokat a tanulókat is, akik járhatnak többségi iskolába. A rendek ezekben a helyzetekben arra törekednek, hogy szakembereik segítségével, személyes figyelemmel és törődéssel támogassák a beilleszkedést, a minél önállóbb életvitelt, sikeres tanulmányokat.

A ferencesek Gyöngyösön hiánypótló céllal alapították meg az Autista Segítő Központot 1999-ben. Az intézmény fenntartója a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. A központ Magyarországon egyedülálló módon, több tagintézmény együttes, egymásra építő munkájával valósítja meg az autizmussal élő gyermekek és fiatalok, illetve az őket nevelő családok komplex megsegítését. Jelenleg közel 45 családnak segítenek azzal, hogy autista családtagjuk oktatását, bentlakásos gondozását, lakóotthoni ellátását megoldják.

A premontrei nővérek "Fészek" Fogyatékosok Nappali Ellátója 2011-ben nyitott Biatorbágyon. 40 fogyatékos személy fogadására alkalmas épület, a több mint 400 négyzetméteres területen egy kerámia műhelyt is kialakítottak. Jelenleg 36, többségében halmozottan fogyatékos személy látogatja, ahol a kerámia tevékenység mellett bedolgozói munka, különböző terápiák (zene-, gyógytestnevelés, jóga, drámajáték, szövés) várják őket.

A kamilliánusok hasonló intézményt létesítettek Nyíregyházán. A Szent Kamill Rehabilitációs Központ 2004-ben kezdte meg a fogyatékos személyek nappali ellátását 25 fővel. Két év múlva 13 férőhelyes fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonával és egy támogató szolgálattal bővült a központ. 2017. óta a fejlesztő foglalkoztatásban 20 főt fejlesztési szerződés keretében, 5 főt pedig normál munkaviszonyban foglalkoztatnak.

2018-ban alapították piaristák a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központot Vácon. Az intézmény célja a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékos fiatalok pályaorientációjának és elhelyezkedésének támogatása. E tevékenység során kapcsolatot tart fenn a pályaorientáció és munkaerőpiac összes érintett szereplőjével, és személyre szabott szolgáltatásokat nyújt számukra. Módszerei közé tartozik a hosszú távú személyes mentorálás, kísérés, a hálózatban valamint team-munkában gondolkodás és a közösségfejlesztés. Egyben országos szintű módszertani kutató-fejlesztő központ szerepet is betölt.